فروشگاه دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی

قیمت-دستگاه-جوجه-کشی
دستگاه جوجه کشی - ایزی باتور 5
دستگاه جوجه کشی فوق پیشرفته ایزی باتور 6

لیست قیمت دستگاه جوجه کشی

نام دستگاه جوجه کشیقیمت دستگاه جوجه کشی
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی (آماتور)۲۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی (حرفه ای)۳۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی خانگی ۴۸ تایی۴۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی خانگی ۹۶ تایی۵۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۶۸ تایی۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۲۵۲ تایی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۵۰۴ تایی۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۶۷۲ تایی۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی ۲۰۱۶ تایی۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی شتر مرغی ۱۶ تایی۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی شترمرغی ۲۴ تایی۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت دستگاه جوجه کشی شترمرغ ۶۴ تایی۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان